Reklamácie

kontaktujte nás

Mrzí nás, že ste sa rozhodli svoj tovar reklamovať. Vyplňte prosím formulár napravo a ozveme sa Vám čo v najkratšom čase. 

V prípade výskytu vady na objednanom Tovare má Kupujúci právo vadu reklamovať. Za účelom správneho posúdenia uplatnenej reklamácie je nevyhnutné, aby bol reklamovaný Tovar odovzdaný resp. doručený Predávajúcemu.

Tovar musí byť Predávajúcemu odovzdaný resp. doručený čistý, suchý (t.j. textília, koža, syntetický materiál resp. iný materiál, z ktorého je vyhotovený Tovar nesmie obsahovať vodu), kompletný a v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami. Inak je Predávajúci oprávnený odmietnuť prebratie predmetu reklamácie.

Záručná doba na uplatnenie reklamácie na Tovar je 24 mesiacov. Ak je na Tovare, jeho obale alebo na návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia objednaného Tovaru Kupujúcim.

Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má pri predaji stanovenú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť.

2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

3. Výnimky zo záruky – Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnym manipulovaním, používaním, skladovaním, alebo poškodením zo strany kupujúceho. Taktiež sa reklamácia nevzťahuje na chyby vzniknuté bežným používaním a opotrebovaním, poškodenia lakom, parfumom, alergickej reakcie,..

4. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

5. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné predanie tovaru do reklamačného procesu.

§ 622 Občianskeho zákonníka

Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak vec nebola ešte použitá, môže kupujúci namniesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Predávajúci môže vždy nemiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú.

§ 623 Občianskeho zákonníka

(1) Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať.

(2) Ak ide o iné neodtrániteľné chyby, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Spôsob vybevenia reklamácie:

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

2. K reklamovanému tovaru priloží kupujúci originál dokladu o kúpe tovaru a podrobne uvedie popis vady.

3. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na produkt v záručnej dobe a to bezodkladne potom, ako sa o vade produktu dozvedel.

4. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu kupujúceho písomne (elektronicky, poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa obdržania/prijatia reklamácie.

5. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

6. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

7. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

8. Reklamáciu kupujúci uplatňuje preukázateľne uvedením chyby výrobku, zaslaním tohto výrobku spolu s dokladom o kúpe (faktúra) na adresu predávajúceho (Everlasting Solutions s.r.o. Hroznová 10, Bratislava). Tovar odporúča predávajúci zaslať doporučene, poprípade ešte poistiť, nakoľko neručí za jeho prípadnú stratu cestou k predávajúcemu. Zásielky na dobierku nebudú preberané.

f.A.Q.

Najčastejšie otázky

Sú vaše produkty 100% z pravej kože?

ÁNO. 🙂 Pri tvorbe našich výrobkov používame iba 100% pravú hovädziu kožu.

Dá sa u vás objednať originálny handmade kožený výrobok na mieru?

Ak máte záujem o výrobu unikátneho produktu na mieru pre Vás alebo pre Vašich blízkych, neváhajte nás kontaktovať. Niečo spolu vymyslíme :).

Dá sa u vás vyzdvihnúť tovar aj osobne?

Dá sa vyzdvihnúť aj osobne v našom sklade v Bratislave. Bližšie informácie k osoébnmu osobnému odberu Vám poskytneme po zadaní objednávky cez náš eshop. 

Dávate záruku na vaše produkty?

Áno, ale pre presnejšiu odpoveď si prosím pozrite naše obchodné podmienky.

What Our Clients Say
23 hodnotení